Sök bostad

Fyll i formuläret nedan. Fält som är markerade med * är obligatoriska.

Ansökan måste förnyas efter ett år. Kreditupplysning kan komma att begäras.

Önskad bostadsort
Sollefteå
Östersund

Önskad lägenhetsstorlek
1 rum och kök
2 rum och kök
3 rum och kök
4 rum och kök
Större
*Sökande:
Medsökande:
*Personnummer:
Personnummer:

*Telefon-bostad:

Telefon-arbete:

Telefon:

Yrke:

Mobiltelefon:
Arbetsgivare:
*E-post:
Årsinkomst:
*Gatuadress:
*Postnummer:
*Ort:
Antal barn:
Ålder:
Husdjur:
Yrke:
*Arbetsgivare:
*Årsinkomst:
Nuvarande hyresvärd:
Hyresvärdens tel.nr:
Uppsägningstid:
Önskad tillträdelsedag:
Önskar Parkering/garage:

Övrigt:


Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image codeNy kod
Ange koden som syns i bilden ovan.
(Detta för att undvika automatiserad spam)
Ange kod

Du kan även skriva ut en ansökningsblankett som du sedan skickar in till oss.

Blankett för bostadsansökan.pdf >>

Blanketten är i PDF-format och kräver att du har programmet Acrobat Reader. Om du inte har det kan det hämtas gratis här>>


INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER NÄR BOSTAD SÖKS

De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.

 Uppgifterna kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

 Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan om bostad avslås. Om skälet till att ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende, bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.

 

Du kan naturligtvis också kontakta oss:

Telefon:
0620-12345

Epost: info@norells.net

Epost: lena.sawander@norells.net

Besöksadress: Storgatan 61, Sollefteå
Postadress: Norells Fastighetsförvaltning, Box 55, 881 22 Sollefteå