Etiska regler

Norells Fastighetsförvaltning är medlem i Fastighetsägarna - branschorganisationen för privata fastighetsägare. Det innebär bl.a. att vi i vårt dagliga, löpande förvaltningsarbete ska stå för gott omdöme, takt och hänsyn. Det innebär också att vi följer Fastighetsägarnas etiska regler som innebär att vi ska:
värna om goda och förtroendefulla relationer till våra hyresgäster och bemöta dem med omsorg, respekt och hänsyn
alltid uppträda korrekt i det dagliga löpande förvaltningsarbetet såväl mot hyresgäster som den som söker bostad eller lokal
se till att alltid vara tillgänglig för hyresgästerna och ge dem löpande information om allt de behöver veta för sin användning av bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen
sköta och underhålla bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen så att de motsvarar den service och standard som överenskommits
låta miljöhänsyn ingå i fastighetsförvaltningen och ge hyresgäster den information och de praktiska förutsättningar som krävs för att de ska kunna ta sitt miljöansvar
i god tid informera berörda hyresgäster om planerade underhålls-, förbättrings- och ändringsåtgärder av lägenheterna och fastigheten i övrigt och ge dem tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter på planerade åtgärder
åtgärda fel snarast och begränsa olägenheter vid t.ex. en reparation
ingripa mot en hyresgäst som inte iakttar vad som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten
försöka lösa eventuella problem i samförstånd och se tvister inför myndigheter som en sista utväg